Bekijk berichten gecategoriseerd onder: Nieuws

Steun ons in De 1000 km van Kom Op Tegen Kanker

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | 0 reacties

Elke dag krijgen 112 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.

Als een klein lichtpuntje aan een donkere hemel, kunnen zij rekenen op de hulp van Kom Op Tegen Kanker. Een organisatie die opkomt voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg.

Kom Op Tegen Kanker ontvangt geen overheidssteun en is dus volledig afhankelijk van de steun van Vlamingen om haar activiteiten te kunnen verderzetten.

Bij P&S Bedrijfsconsultants en KMG Boekhouding willen we graag onze bijdrage leveren. Daarom slaan we de handen in elkaar en doen we mee met “De 1000 km van Kom Op Tegen Kanker”. Een actie waarbij we samen met duizenden anderen vier dagen lang fietsen tegen kanker.

Over de professionele grenzen heen, fietsen we als één team tijdens het hemelvaartweekend mee in het peloton van “De 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker”.

De netto-opbrengst van deze tiende editie gaat, net als vorig jaar, volledig naar klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de kankerbehandelingen én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie.

We zetten onze fietshelm op, we klikken onze schoenen in de pedalen en trappen de ziel uit ons lijf in de strijd tegen kanker.

Om het startgeld van € 5000 te verzamelen hebben we jouw steun nodig. Elke euro, groot of klein, telt.

Wil je ons team helpen? Dan kan dit door: • een online gift via https://www.1000km.be/team/live-life-kmg • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van “GIFT” (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170015264

Vanaf € 40 is je gift fiscaal aftrekbaar. Kom samen met ons op tegen kanker en hoop met ons mee op een toekomst zonder kanker!

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | 0 reacties

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage : betaal niet lichtzinnig ! Naar jaarlijkse gewoonte is enkele weken geleden de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen (vennootschapsbijdrage) opnieuw in de bus gevallen bij honderdduizenden vennootschappen. Deze vennootschapsbijdrage voor 2017 dient principieel uiterlijk op 30 juni 2017 te worden betaald. In een aantal gevallen is deze vennootschapsbijdrage echter niet verschuldigd. Zo kan een startende vennootschap onder bepaalde voorwaarden – gedurende de eerste drie jaar vanaf de datum van oprichting – in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage. De voorwaarden en het aanvraagformulier kunnen worden bekomen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vennootschap is aangesloten. Let wel: betaalde – maar vrijgestelde – vennootschapsbijdragen kunnen niet worden teruggevorderd! Ook in het jaar waarin de vennootschap vereffend of failliet verklaard wordt, of een vennootschap die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke reorganisatie, is de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd. Ook in dat geval kan een van deze situaties nooit tot gevolg hebben dat een reeds betaalde bijdrage zou worden terugbetaald. Wij adviseren u om de vennootschapsbijdrage voor 2017 niet te betalen en om uw sociaal verzekeringsfonds daarvan op de hoogte te brengen. Ook hier geldt: eens betaald is er geen terugvordering mogelijk! Met een fiscaal attest van non-activiteit afgeleverd door de Controle Vennootschappen kan de vennootschapsbijdrage worden geannuleerd. In dit geval is de terugbetaling van de betaalde vennootschapsbijdragen wel mogelijk op basis van het attest van non-activiteit. Tot slot nog dit: bij laattijdige betaling van verschuldigde vennootschapsbijdragen wordt een wettelijke verhoging van 1 % van het bijdragebedrag gevraagd per maand vertraging. Bron : 22/06/2017 – IAB

Uitstel BTW op pro-deo vergoedingen advocaten

Geplaatst door Marcel Pauwels in BTW, Nieuws | 0 reacties

Volgens beslissing nr E.T.131.005 van 23 december 2016 werd beslist dat pro-deo vergoedingen van advocaten en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 april 2017 niet langer zouden kunnen genieten van het 0% btw tarief. Het gevolg hiervan is dat dergelijke vergoedingen moeten aangegeven te worden in de btw aangifte aan 21%. Deze beslissing voorziet in een overgangsregeling : het 0% tarief mag worden toegepast op de ereloonstaten die uiterlijk op 31 maart 2017 worden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurd op een later tijdstip. Op 17 maart 2017 liet de Orde van de Vlaamse Balies weten dat de bevoegde ministers akkoord gingen om het budget voor de eerste- en tweedelijnsbijstand met 21% te verhogen en dat men het volgende had beslist :

  • De vergoedingen die in 2017 worden uitbetaald in dossiers afgesloten tijdens de kruiscontroles 2015 en 2016 aan het bijzonder 0% tarief te blijven onderwerpen ;
  • Alle dossiers afgesloten tijdens de daaropvolgende kruiscontroles aan het normaal btw-tarief van 21% worden onderworpen.
  Echter heeft het minister van Financiën op 27 maart 2017 op haar website aangekondigd dat de toepassing van het 21% tarief verdaagd wordt tot 1 september 2017. (klik hier voor de mededeling van het ministerie)

Verbod om loon werknemers cash uit te betalen.

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | 0 reacties

  De werkgevers zijn verplicht sinds 1 oktober 2016 de lonen van hun medewerkers digitaal uit te betalen. Er was een uitzondering voor de horeca-en bakkerijsector. Deze uitzonderingsregel is ook ondertussen vervallen voor de bakkerijsector betekent dit dat werkgevers vanaf 28 januari 2017 geen lonen meer in cash mogen uitbetalen. Voor de horecasector is dit verboden vanaf 2 februari 2017.  

Cash betalingen in het kader van antiwitwaswetgeving

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | 0 reacties

Ondernemers mogen niet zomaar alle cash ontvangen van hun klanten. De anti-witwaswetgeving van 11 januari 1993 is sinds 1 januari 2014 uitgebreid en overtredingen worden streng bestraft.  Er dient  onderscheid gemaakt te worden tussen verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en andere verrichtingen.