FLASH UPDATE CORONA MAATREGELEN 2/4/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-04-03 09:15

Update Corona maatregelen 

Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en niet voor 80 procent of meer als werknemer aan de slag is. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Meer info:

https://vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Meer info:

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Aangifte PB aanslagjaar 2020 – voorbereidende documenten

De documenten voor de aangifte in de personenbelasting zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ook de voorbereidende documenten downloaden:

Fiscale schulden en coronavirus: uiterste indieningsdatum is 30 juni 2020!

Op 6 maart 2020 heeft de FOD Financiën enkele steunmaatregelen afgekondigd voor ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen bestaan uit afbetalingsplannen, vrijstellingen van nalatigheidsintresten, opschorting van boetes voor niet-betaling, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting. De aanvragen voor deze steunmaatregelen moeten ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend. Dat gebeurt per schuld aan de hand van dit formulier dat pas kan worden ingevuld na ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Het document wordt per e-mail of per brief gestuurd naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

FAQ's over bedrijfsondersteuning

De FOD Economie heeft op 1 april een geüpdatet en uitgebreide versie van zijn FAQ gepubliceerd.

Meer info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/economische-verliezen-beperken/coronavirus-faqs-over

FAQ tips voor werkgevers

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert informatie over preventiemaatregelen die werkgevers kunnen nemen en de arbeidsrechtelijke gevolgen. De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetsverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Meer info:

 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-tips-voor

FAQ Corona RVA (update 30/03/2020)

Meer info:

 https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200330.pdf Hoe vraagt u als werkgever tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers aan (update 31/03/2020)? De infopagina en het infoblad voor tijdelijke werkloosheid voor werkgevers werd geüpdatet.

Meer info:

https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werkgever-tijdelijke-werkloosheid-voor-uw-werknemers-aan

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

Bron : ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants dd. 2/4/2020   Voor meer informatie kan u steeds uw dossierbeheerder rechtstreeks contacteren, onze medewerkers werken van thuis uit maar zijn via mail steeds bereikbaar.

UPDATE AANVRAAG HINDERPREMIE 26/03/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-03-26 12:28

Je kan de corona hinderpremie vanaf nu aanvragen !

Beste klant,

We ontvingen volgende info van VLAIO om je op de hoogte te houden van de corona hinderpremie.

Het is zover! Je kan nú je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona hinderpremie. Lees dit bericht aandachtig. Dan kan je zonder problemen een aanvraag indienen.

Wie kan een premie krijgen?

Je kan enkel een premie krijgen in geval van verplichte sluiting van je fysieke locatie. Lees ook de FAQ voor je vragen over sluiting van winkels en handelszaken.

Moet ik direct aanvragen of heb ik nog even tijd?

Direct aanvragen is niet noodzakelijk. Je hebt tijd tot en met 5 mei 2020 om je aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen.

Je vraagt de premie aan. En wat dan?

Je hebt je aanvraag online ingediend. VLAIO neemt je aanvraag in behandeling. Dit betekent dat we alles verifiëren en beslissen of je een premie krijgt. Deze beslissing melden we jou zo snel mogelijk via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag op je rekening overschrijven. We proberen de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden en geven als richtlijn een tweetal weken na de positieve beslissing mee.

Hoe ga je te werk om de betaling van je premie aan te vragen?

VLAIO zorgt voor een veilige verbinding met authenticatie. Dit betekent dat de aanvrager zich moet identificeren via zijn/haar elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel. Na aanmelding, kan je je aanvraag starten.

Je doorloopt  slechts 4 schermen. De aanvraag is heel eenvoudig en kan je gerust zélf doen.

Wat moet je bij de hand hebben?

 • Je e-id én je e-id pincode (of een andere digitale sleutel : lees eerst onze infopagina’s)
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)

Voor eenmanszaken en zelfstandigen:

 • weten welk zelfstandigheidsstatuut je hebt : hoofdberoep of bijberoep?
 • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep?
 • Het website adres (url) van je onderneming als je er eentje hebt (in http:// en https:// -formaat)

Heb je alles bij de hand en heb je onze info over ‘authenticatie’ gelezen?

Dan ben je klaar om je aanvraag te starten. Start hier je aanvraag.

Problemen tijdens het aanvragen?

 Indien je nog vragen hebt, contacteer je dossierbeheerder bij P&S Bedrijfsconsultants BV – hij/zij kan je bijstaan  met info over je onderneming - maar kan niet in jouw naam deze aanvraag indienen.

Opgelet : aangezien meer dan 100.000 ondernemers zich reeds aanmeldden op de applicatie kunnen de servers tijdelijk overbezet zijn.

 

HINDERPREMIE CORONA 24/03/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-03-24 08:57

Info m.b.t. de corona hinderpremie.

via de website van VLAIO kan je de hoogte te blijven van de nieuwe corona hinderpremie. De aanvraag kan je enkel online doen. Dit kan momenteel nog niet. De webtool is nog in volle ontwikkeling. We houden u op de hoogte zodra je een aanvraag kan indienen. Wil je ook in de toekomst op de hoogte blijven van alle coronamaatregelen voor bedrijven? Schrijf je hier in voor de VLAIO corona nieuwsflashes. De corona hinderpremie kan enkel aangevraagd worden in geval van verplichte sluiting.
 • Winkels die open mogen blijven, komen niet in aanmerking voor de corona hinderpremie. Het gaat over:
  • Voedingswinkels (incl. nachtwinkels)
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en leveranciers van brandstoffen
Wie moet verplicht sluiten? Check de lijst van de Nationale Veiligheidsraad van 19/3/2020. Check de veelgestelde vragen We hebben al deze vragen gebundeld in FAQ (veelgestelde vragen) en online gezet. Je kan deze alvast even doornemen. Veelgestelde vragen waarop we antwoord geven: Op de hoogte blijven van alle updates i.v.m. Corona en de steunmaatregelen? Schrijf in op de VLAIO nieuwsbrief    Bron : VLAIO Contact Center Whatsapp of bel 0800 20 555 – info@vlaio.be

UPDATE CORONA VIRUS 20/03/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-03-20 08:49

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al via volgende website van de overheid steun aanvragen : steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.   De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.  

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften :

PERIODIEKE AANGIFTEN
 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN
 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
JAARLIJKSE KLANTENLISTING
 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.
 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor: BTW
 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
BEDRIJFSVOORHEFFING
 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder aangekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.  

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk."

Uiteraard blijven wij nauw in contact met FOD Financiën via onze beroepsfederatie  en houden wij u op de hoogte over alle eventuele bijkomende uitstellen en/of maatregelen.

Wij houden u verder op de hoogte en hopen vooral dat jullie allemaal gezond blijven!

 

CORONA VIRUS 19/03/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Geen categorie | Gepubliceerd op 2020-03-19 10:16

Gezien er veel onduidelijkheden zijn via pers en sociale media wensen wij u via onderstaande links een weg naar de betrouwbare kanalen door te geven. Hier kan u zich correct informeren betreffende de laatste stand van zaken ivm de maatregels en de subsidie aanvragen.

  De regeringen van ons land zullen in de komende uren en dagen extra maatregelen uitwerken om bedrijven in nood te ondersteunen. Momenteel zijn er reeds een aantal maatregelen in werking waaronder :
 • Tijdelijke sluiting door overmacht en tijdelijke werkloosheid,
 • Afbetalingsplan werkgeversbijdragen voor de eerste 2 kwartalen van 2020,
 • Uitstel van betaling voor de eigen sociale bijdragen ( let op :  in te dienen vóór 31 maart – indien van toepassing op kwartaal 1 van 2020 ),
 • Uitbreiding waarborgregeling
… Let wel : gezien de uitzonderlijke omstandigheden – zijn er constant aanpassingen mogelijk aan de genomen maatregelen. Mocht u verdere vragen hebben over een van deze maatregelen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.