VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

P&S Bedrijfsconsultants BVBA 
Gouverneur Roppesingel 81
B-3500 Hasselt
BTW-nummer: BE0876.200.109

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Voor de uitvoering van onze taken als accountant verzamelen we persoonsgegevens. 
Deze gegevens worden door ons beheerd en niet met derden gedeeld.
Om onze taken als accountant uit te voeren bewaren we:
- uw identiteitsgegevens ( naam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummers, e-mail adres)
- financiële gegevens ( rekeningnummer, loonstaten, belastingaangiften,…)
- informatie over uw gezinssituatie (burgerlijke staat, kinderen ten lasten, …)

Deze informatie wordt gebruikt:
- het vervullen van onze taken als accountant zoals bepaald in de opdrachtbrief
- te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we gebonden zijn in kader van de fiscale wetgeving.
- u te kunnen informeren over onze diensten, uit te nodigen op events of infosessies
- om u later eventueel te contacteren voor direct marketingdoeleinden

De gegevens worden enkel door P&S Bedrijfsconsultants en haar filialen gebruikt voor de uitvoering van onze rol als uw accountant.

Rechtsgrond:
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening hebben we jouw contactgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent wetgeving, nieuwigheden of andere relevante informatie.

HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY-BELEID?


Wenst u meer informatie over ons privacy-beleid, dan kan u ons steeds contacteren

  • via e-mail: info@bedrijfsconsultants.be
  • via telefoon: +32 11 480.490

Veiligheid:
Binnen P&S Bedrijfsconsultants hebben we de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren.

Duur van het bijhouden van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode dat u klant bent van ons kantoor.
Recht op inzage, van bezwaar, rectificatie, wissen en beperken van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens te vragen. Verder heeft u onder omstandigheden, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens

U kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de privacy commissie mocht u van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
P&S Bedrijfsconsultants gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

WordPress

Cookie Beschrijving
comment_author_aede7f58e3960fd4c1db6e4a7f4c4561 Deze cookie word alleen gebruikt als een ‘anonieme’ gebruiker een reactie achterlaat – WP plaatst vervolgens uw naam, uw e-mailadres en voorkeur voor abonneren in drie afzonderlijke cookies. Ze moeten alleen de details opslaan.
comment_author_email_

comment_author_url

Hetzelfde doeleinde als comment_author_
wordpress_test_cookie WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.
wordpress_sec_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_logged_in_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_xxxxx WordPress gebruikt deze cookies om uw authenticatiegegevens op te slaan en hun gebruik is beperkt tot het gedeelte van de beheerdersconsole.
wp-settings-xxxxx,

wp-settings-time-xxxx

WordPress gebruikt deze cookie om uw weergave van de beheerinterface en mogelijk ook de hoofdsite-interface aan te passen.

Google

Cookie Beschrijving
AID Deze cookies linken je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversie gebeurtenissen gemeten.
TAID “” “”

Google Analytics

Cookie Beschrijving
__utma Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmz Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
PREF Gebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen.
SID’ of ‘HSID’

Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang.

_gid Synch met de Google Analytics _gid cookie, deze bewaart per pagina een uniek, anoniem nummer op domein T-Mobile om de user journey te herkennen in Google Analytics